ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΑΤΤΙΚΗ 2014 -2020»

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης  -ΕΤΠΑ»

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

 

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού της Εκπαίδευσης και της Δια βίου μάθησης στην Αττική

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: κωδικός 1123

 

ΠΡΑΞΗ: «2ο Λύκειο Μαρκοπούλου Μεσόγαιας (Πόρτο Ράφτη) »

 

Το έργο: «2ο Λύκειο Μαρκοπούλου Μεσόγαιας (Πόρτο Ράφτη)» ανατέθηκε στη ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και εντάχθηκε με την με αριθ. Πρωτ.5346/30.03.2017 Απόφαση Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττικής 2014-2020» με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 5.870.000,00€ (Απόφαση Ένταξης) και 287.750,00€ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με την υπ.αρ. 821/12.3.2019 Απόφαση.

 

Το έργο εκτελείται από την εταιρεία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ ΕΤΕ» σύμφωνα με την από 06.06.2019 Σύμβαση με τη ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. με συμβατικό τίμημα 2.582.800,00€ συμπερ. ΦΠΑ.

 

  1. Το έργο βρίσκεται στο Ο.Τ. : Γ.503 του Δήμου Μαρκοπούλου - Μεσογαίας και αφορά στην κατασκευή του 2oυ Λυκείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Πόρτο Ράφτη), με συνολικό εμβαδόν δόμησης 2.622,45 μ2 εντός οικοπέδου επιφανείας 5.921,18 μ2. Το 2o Λυκείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Πόρτο Ράφτη)Περιλαμβάνει 12 αίθουσες διδασκαλίας Τύπου I  και 3 αίθουσες Τύπου II, 1 αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, 1 βιβλιοθήκη, 1 εργαστήριο φυσικοχημείας, 1 εργαστήριο πληροφορικής, 1 εργαστήριο τεχνολογίας σχεδίου, 2 εργαστήρια ξένων γλωσσών.

 

  1. Τα παραδοτέα πράξης αφορούν στην κατασκευή 1 κτιρίου, με συνολικά 12 αίθουσες διδασκαλίας, 1 αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, 1 αίθουσα βιβλιοθήκης, 1 εργαστήριο φυσικών επιστημών, 1 αίθουσα υπολογιστών, 1 αίθουσα αισθητικής αγωγής, 1 αίθουσα ξένων γλωσσών, γραφεία δασκάλων και γραφείο μαθητικών κοινοτήτων.

 

  1. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις 4.06.2021.

 

  1. Στο έργο συμπεριλαμβάνεται το υποέργο 2 «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "2ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ (ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ)». Το υποέργο εκτελείται από το «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής.

Το υποέργο που θα εκτελεστεί αφορά στα εξής:

  • Παρακολούθηση των εκσκαφικών εργασιών στο σύνολο του έργου, προετοιμασία και προκαταρκτική διερεύνηση όπου κρίνεται αναγκαίο. Ανασκαφικές έρευνες και εργασίες σε όσα τμήματα αποκαλυφθούν αρχαία κατάλοιπα κατά την πορεία του έργου. Αρχαιολογική τεκμηρίωση, σχεδιαστική και φωτογραφική τεκμηρίωση ακινήτων και κινητών ευρημάτων.
  • Προστασία-ανάδειξη μνημείων: συντήρηση και αποθήκευση κινητών ευρημάτων, αντιστηρίξεις και λοιπές εργασίες προστασίας (επείγουσες επεμβάσεις προστασίας) ακίνητων ευρημάτων
    • Λοιπές εργασίες.

Για την εκτέλεση του υποέργου 2 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «2ο Λύκειο Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Πόρτο Ράφτη)» εγκρίνεται η πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην Απόφαση Ένταξης του έργου στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020» .

Στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας μέχρις ολοκληρώσεως του υποέργου, εγκρίθηκε συνολική δαπάνη ποσού 274.950 € .

Η εκτέλεση του υποέργου έχει ημερομηνία έναρξης  02.05.2019 και λήξης την 02.05.2020.

 

 

23/07/2019