ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης  -ΕΤΠΑ»

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

 

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού της Εκπαίδευσης και της Δια βίου μάθησης στην Αττική

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: κωδικός 1123

 

ΠΡΑΞΗ: «Ειδικό Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων»

 

Το έργο: «Ειδικό Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων» ανατέθηκε στη ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και εντάχθηκε με την με αριθ. Πρωτ. 4940/12.01.2017 Απόφαση Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττικής 2014-2020»με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 6.440.000,00 € (Απόφαση Ένταξης) και 2.905.835,26 € όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με την αρ. πρωτ. 3527/05.11.2018 Απόφαση Τροποποίησης.

 

Το έργο εκτελείται από την εταιρεία «ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σύμφωνα με την από 23.05.2018 Σύμβαση με τη ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. με συμβατικό τίμημα 2.905.835,26 € συμπερ. ΦΠΑ.

 

  1. Το έργο βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ 1205 του Δήμου Φυλής (Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων) και αφορά στην κατασκευή του Ειδικού Γυμνασίου Άνω Λιοσίων, με συνολικό εμβαδόν δόμησης 3.255,72 μ2 εντός οικοπέδου επιφανείας 4.687,66 μ2.

 

  1. Τα παραδοτέα της Πράξης αφορούν στην κατασκευή 2 κτιρίων, με συνολικά 9 αίθουσες διδασκαλίας, 1 αίθουσα εκτόνωσης – παιχνιδιού, 1 αίθουσα ησυχίας – ηρεμίας, 1 αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, 1 αίθουσα βιβλιοθήκης, 1 εργαστήριο φυσικών επιστημών, 1 εργαστήριο πληροφορικής, 3 εργαστήρια μουσικής – αισθητικής αγωγής – ξένων γλωσσών, 1 κλειστό κολυμβητήριο – γυμναστήριο και 7 ειδικά εργαστήρια.

 

  1. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον 31.12.2020.

 

 

 

23/07/2019