ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης  -ΕΤΠΑ»

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

 

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού της Εκπαίδευσης και της Δια βίου μάθησης στην Αττική

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: κωδικός 1123

 

ΠΡΑΞΗ: «63o Νηπιαγωγείο Αθήνας»

 

Το έργο: «63o Νηπιαγωγείο Αθήνας» ανατέθηκε στη ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και εντάχθηκε με την με αριθ. Πρωτ. 2304/23.10.2017 Απόφαση Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττικής 2014-2020»με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 805.000,00 € (Απόφαση Ένταξης) και 363.979,07 € όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με την αρ. πρωτ. 711/01.03.2019 Απόφαση Τροποποίησης.

 

Το έργο εκτελείται από την εταιρεία «LATERN CONSTRUCTION COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με την από 05.02.2019 Σύμβαση με τη ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. με συμβατικό τίμημα 363.979,07€ συμπερ. ΦΠΑ.

 

  1. Το έργο βρίσκεται στο Ο.Τ. 86042 του Δήμου Αθηναίων και αφορά στην κατασκευή ενός  νέου διδακτηρίου που αποτελείται από 2 στατικώς ανεξάρτητα ισόγεια κτίρια. Το συνολικό εμβαδό δόμησης είναι 385,00 μ2 εντός οικοπέδου επιφανείας 713,32 μ2. Περιλαμβάνει 2 αίθουσες εργασίας, 1 αίθουσα ανάπαυσης, 1 αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χώρο φαγητού με κουζίνα, γραφείο Νηπιαγωγών, χώρους υγιεινής νηπίων και δασκάλων και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στον περιβάλλοντα χώρο θα διαμορφωθεί ένας στεγασμένος χώρος καθιστικού, μία μικρή παιδική χαρά και χώροι πρασίνου.

 

  1. Τα παραδοτέα της Πράξης Κτίριο 1: Χώρος εισόδου, 2 χώροι εργασίας, χώροι υγιεινής νηπίων και ΑμΕΑ, 1 αποθήκη Κτίριο 2:Χώρος εισόδου, χώρος πολλαπλών δραστηριοτήτων, γραφείο νηπιαγωγών, χώρος φαγητού με κουζίνα, χώρος ανάπαυσης, χώροι υγιεινής νηπίων και Νηπιαγωγών, λεβητοστάσιο.

 

  1. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον 31.12.2020.

 

23/07/2019