ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  «ΑΞ10-Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση - ΕΤΠΑ»

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και στη δια βίου μάθηση

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

 

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών εκπαίδευσης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 2455

 

ΠΡΑΞΗ: «24o Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου /12θ ολοήμερο»

 

Το έργο: «24o Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου /12θ ολοήμερο» ανατέθηκε στη ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και εντάχθηκε με την με αριθ. Πρωτ.  4493/08.08.2018 Απόφαση Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020» με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 3.130.000,00 €.

 

 

  1. Το έργο αφορά την ανέγερση του 24ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ του Δήμου Κορδελιού - Εύοσμου επί των οδών Ολυμπιάδος, Γοργοποτάμου και 2 πεζοδρόμων σε οικόπεδο επιφάνειας 2.697,62 τμ. . Περιλαμβάνει 1 κτίριο κάλυψης 785,60 τμ και συνολικής δόμησης 1.868,47 τμ σε Ισόγειο , Α και Β όροφο και ημιυπαίθριους χώρους 20,13 τμ. με αύλειο χώρο 1.911,99 τμ. και υπόγειο 384,65 μ2 χώρων στάθμευσης και Η/Μ εγκαταστάσεων.

 

  1. Τα παραδοτέα πράξης : 1 κτίριο κάλυψης 785,60 τμ και συνολικής δόμησης 1.868,47 τμ σε Ισόγειο , Α και Β όροφο και ημιυπαίθριους χώρους 20,13 τμ. με αύλειο χώρο 1.911,99 τμ. και υπόγειο 384,65 μ2 χώρων στάθμευσης και Η/Μ εγκαταστάσεων. Το κτίριο περιλαμβάνει 10 αίθουσες διδασκαλίας, ένα εργαστήριο Φυσικής - Χημείας, ένα εργαστήριο αισθητικής αγωγής, ένα εργαστήριο Πληροφορικής -Ξένων Γλωσσών, μια βιβλιοθήκη - Αναγνωστήριο, μία αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, χώρος φαγητού- αποθήκη - κουζίνα, γραφείο διευθυντή και χώρο αναμονής.

 

  1. Το έργο βρίσκεται σε διαδικασία δημοπράτησης.