ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης  -ΕΤΠΑ»

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

 

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού της Εκπαίδευσης και της Δια βίου μάθησης στην Αττική

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: κωδικός 1123

 

ΠΡΑΞΗ: «2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ -ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»

 

Το έργο: «2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ -ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» ανατέθηκε στη ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και εντάχθηκε με την με αριθ. Πρωτ. 1586/27.08.2018 Απόφαση Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττικής 2014-2020»με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 4.920.000,01 € (Απόφαση Ένταξης) και 6.705.000,01€ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με την αρ. πρωτ. 314/29.01.2019 Απόφαση Τροποποίησης.

 

 

 1. Το οικόπεδο, στο οποίο θα ανεγερθεί το έργο: «2ο Δημοτικό Σχολείο & 2ο Νηπιαγωγείο Νέας Περάμου - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις», βρίσκεται εντός εγκεκριμένου τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου, επί της οδού Νερακίου, στην περιοχή «Λάκκα Καλογήρου», της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων, στο νομό Αττικής. Η επιφάνεια του οικοπέδου είναι Ε=11.207,27 μ2. Η Συνολική Πραγματοποιούμενη Κάλυψη είναι:   Ε=2.040,39 μ2, και η Συνολική Πραγματοποιούμενη Δόμηση είναι Ε=3.562,94 μ2.  Το διδακτήριο του Δημοτικού Σχολείου αποτελείται από τρεις πτέρυγες σε σχήμα Π. Οι δύο από τις τρεις αναπτύσσονται σε ισόγειο, α’ όροφο και β’ όροφο, ενώ η μία από τις δύο αποτελείται και από υπόγειο. Η τρίτη πτέρυγα αποτελείται από ισόγειο και υπόγειο. Το κτίριο του Νηπιαγωγείου αποτελείται από ισόγειο και υπόγειο.
  Η πρόσβαση στους ορόφους γίνεται μέσω των δύο κλιμακοστασίων του κτιρίου και του ανελκυστήρα. Το υπόγειο εξυπηρετείται και από τον ανελκυστήρα. Στο δώμα καταλήγει το ένα κλιμακοστάσιο.
  Το Υπόγειο του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου περιλαμβάνει χώρο στάθμευσης, αποθήκες, αρχείο και Η/Μ χώρους. Το υπόγειο του Νηπιαγωγείου περιλαμβάνει αποθηκευτικούς και Η/Μ χώρους.
  Το Ισόγειο του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου περιλαμβάνει 2 αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, foyer και συνοδευτικές λειτουργίες της αίθουσας, κεντρικό υπόστεγο χώρο εισόδου, δευτερεύουσα είσοδο, κυλικείο, βιβλιοθήκη-αναγνωστήριο, χώρο φύλακα, ιατρείο-αναρρωτήριο, χώρους διοίκησης, αρχείο, χώρο αναμονής, αποθήκη, χώρους υγιεινής, 2 κλιμακοστάσια και ανελκυστήρα. Το ισόγειο του Νηπιαγωγείου περιλαμβάνει 2 αίθουσες εργασίας, πολυδύναμο χώρο, τραπεζαρία, κουζίνα και αποθήκη κουζίνας, χώρο ανάπαυσης, γραφείο νηπιαγωγών, χώρους υγιεινής.
  Ο Α’ Όροφος του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου περιλαμβάνει 6 αίθουσες  διδασκαλίας, εργαστήριο αισθητικής αγωγής, εργαστήριο ξένων γλωσσών, γραφείο συλλόγου γονέων και μαθητικών κοινοτήτων, χώρο φαγητού, κουζίνα με αποθηκευτικό χώρο, χώρους υγιεινής και αποθήκη, καθώς και κλειστούς χώρους εκτόνωσης - διαλείμματος με εξόδους σε δύο βατά δώματα.
  Ο Β’ Όροφος του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου περιλαμβάνει 4 αίθουσες  διδασκαλίας, εργαστήριο φυσικών επιστημών, εργαστήριο  πληροφορικής, 2 μικρά γραφεία και έναν κλειστό χώρο εκτόνωσης - διαλείμματος.

 

 

 1. Τα παραδοτέα της Πράξης 2 ΣΧΟΛΕΙΑ:  ΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΚΑΙ ΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
  Το διδακτήριο του Δημοτικού Σχολείου αποτελείται από τρεις πτέρυγες σε σχήμα Π. Οι δύο από τις τρεις αναπτύσσονται σε ισόγειο, α’ όροφο και β’ όροφο, ενώ η μία από τις δύο αποτελείται και από υπόγειο. Η τρίτη πτέρυγα αποτελείται από ισόγειο και υπόγειο. Το κτίριο του Νηπιαγωγείου αποτελείται από ισόγειο και υπόγειο.

 

 

 1. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνιστικής διαδικασίας και προβλέπεται να ολοκληρωθεί 30.06.2023.