ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης  -ΕΤΠΑ»

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

 

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού της Εκπαίδευσης και της Δια βίου μάθησης στην Αττική

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: κωδικός 1123

 

 

ΠΡΑΞΗ: «2o ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»

 

 

Το έργο: «2o ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» ανατέθηκε στη ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και εντάχθηκε με την  με αρ. Πρωτ. 1587/24.09.2018 Απόφαση  Ένταξης της Πράξης στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»  με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 5.870.000,00 €.

 

Το έργο πρόκειται να κατασκευαστεί από την εταιρεία «Α.Γ.Τ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.» με συμβατικό τίμημα       2.780.984,62 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

 

  1. Το οικόπεδο στο οποίο θα ανεγερθεί το έργο: «2ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις», βρίσκεται στο Ο.Τ.63, επί των οδών Τατοίου, Λειβαδιάς, Δελφών, Ε. Βενιζέλου, του Δήμου Μεταμόρφωσης. Η επιφάνεια του οικοπέδου είναι Ε=11.922,55μ2. Η Πραγματοποιούμενη  Κάλυψη του κτιριακού συγκροτήματος είναι Ε=1.571,19μ2 και η Πραγματοποιούμενη  Δόμηση είναι Ε=2.610,15μ2. Το διδακτήριο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο Α΄ όροφο και Δώμα. Το Υπόγειο περιλαμβάνει: όλους τους χώρους των Η/Μ εγκαταστάσεων, αρχείο, αποθήκες και χώρους στάθμευσης.
    Το Ισόγειο περιλαμβάνει: χώρο πολλαπλών χρήσεων με σκηνή και αποδυτήρια, χώρο εισόδου, γραφεία Καθηγητών, Διευθυντή με γραμματεία, βιβλιοθήκη, κυλικείο, ιατρείο, χώρο φύλακα, χώρους υγιεινής μαθητών και καθηγητών, τρία κλιμακοστάσια, έναν ανελκυστήρα και ένα στεγασμένο χώρο διαλείμματος.
    Ο Α΄Οροφος περιλαμβάνει: πέντε αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα σχεδίου - αισθητικής αγωγής, αποθήκη, αίθουσα φυσικών επιστημών με παρασκευαστήριο, τρείς αίθουσες τύπου ΙΙ, δύο αίθουσες ξένων γλωσσών, δύο αίθουσες πληροφορικής, έξι αίθουσες διδασκαλίας, γραφείο συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, τρία κλιμακοστάσια και έναν ανελκυστήρα.
    Το Δώμα περιλαμβάνει την απόληξη του ενός κλιμακοστασίου - μη βατό δώμα.

 

 

  1. Τα παραδοτέα είναι ένα διδακτήριο που αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο Α΄ όροφο και Δώμα.

 

  1. Το έργο πρόκειται να συμβασιοποιηθεί άμεσα και προβλέπεται να ολοκληρωθεί 30/06/2022.