ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης  -ΕΤΠΑ»

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

 

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού της Εκπαίδευσης και της Δια βίου μάθησης στην Αττική

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: κωδικός 1123

 

ΠΡΑΞΗ: «14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»

 

Το έργο: «14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» ανατέθηκε στη ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και εντάχθηκε με την με αριθ. Πρωτ. 1584/27.08.2018 Απόφαση Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττικής 2014-2020»με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 1.000.000,00 € (Απόφαση Ένταξης).

 

Το έργο πρόκειται να κατασκευαστεί από την εταιρεία «ΒΜ ΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΙΚΕ» με συμβατικό τίμημα  430.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

  1. Το έργο βρίσκεται στο Ο.Τ. : 328 Α στην Π.Ε. Πευκάκια Δήμου Αγίας Παρασκευής και αφορά την κατασκευή του 14ου Νηπιαγωγείου Αγίας Παρασκευής, με συνολικό εμβαδόν δόμησης 336,36 μ2 εντός οικοπέδου επιφανείας 1.187,61 μ2.
  2. Τα παραδοτέα της Πράξης Τα παραδοτέα πράξης αφορούν στην κατασκευή ενός ισογείου κτίσματος με στέγη. Περιλαμβάνει: Είσοδος με πολυδύναμο χώρο,2 αίθουσες διδασκαλίας I 1 αίθουσα ύπνου, Τραπεζαρία, Κουζίνα, Γραφείο Νηπιαγωγών. Λοιπά: Χώροι υγιεινής Λεβητοστάσιο, χώρο δεξαμενής καυσίμων, Αποθήκη

 

 

  1. Το έργο πρόκειται να συμβασιοποιηθεί άμεσα και προβλέπεται να ολοκληρωθεί 30.06.2022.