ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  «Ανάπτυξη - Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση Κοινωνικών Υποδομών, Υποδομών Υγείας και Εκπαίδευσης -ΕΤΠΑ»

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ανάπτυξη - Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση Κοινωνικών Υποδομών, Υποδομών Υγείας και Εκπαίδευσης

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

 

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της ποιότητας στην τυπική εκπαίδευση.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: κωδικός 2947

 

ΠΡΑΞΗ: «Δημοτικό Σχολείο Ν. Μανωλάδας- οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

 

Το έργο: «Δημοτικό Σχολείο Ν. Μανωλάδας- οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις» ανατέθηκε στη ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και εντάχθηκε με την  με αρ. Πρωτ. 4767/03.12.2018 Απόφαση  Ένταξης της Πράξης στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 3.100.000,00 € (Απόφαση Ένταξης).

 

  1. Το έργο Δημοτικό Σχολείο Νέας Μανωλάδας θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο που βρίσκεται στο Ο.Τ13, επί των οδών Αγ. Γεωργίου, Αγ. Νικολάου, Σταδίου και Κωνσταντινουπόλεως, στο Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης. Πρόκειται για 6/θέσιο Δημοτικό σχολείο. Η συνολική επιφάνεια κάλυψης του διδακτηρίου είναι 1.171,00 τ.μ. Η συνολική επιφάνεια δόμησης του διδακτηρίου είναι 1.701,26 τ.μ.. Η επιφάνεια του οικοπέδου είναι 3.103,06 τ.μ..

 

  1. Tα παραδοτέα της πράξης είναι  1 κτίριο με 6 αίθουσες διδασκαλίας.

 

  1. Το έργο βρίσκεται σε διαδικασία δημοπράτησης.