Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια χιλίων τριακοσίων (1.300) μεταλλικών θρανίων για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων της χώρας.

pdfΔιακήρυξη

pdfΣχέδια

Πρόχειρος διαγωνισμός για την «προμήθεια τετρακοσίων (400) ξύλινων βιβλιοθηκών για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων της χώρας», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000€ πλέον Φ.Π.Α.

pdfΔιακήρυξη

Πρόσκληση στη συνεδρίαση της 4ης Μόνιμης Επιτροπής Διαγωνισμών σχετικά με το διαγωνισμό "20.000 καθίσματα πτυσσόμενα μεταλλικά τύπου Β"

pdfΠρόσκληση