Η ΚτΥπ ΑΕ διακηρύσσει το διαγωνισμό για το έργο: «1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις», προϋπολογισμού 3.320.000 €(με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις (α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ) και (β) τους όρους του παρόντος τεύχους. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την Τρίτη, 26 Μαΐου 2015 και ώρα 10πμ (προθεσμία επίδοσης των προσφορών).

pdfΠερίληψη διαγωνισμού

pdfΔιακήρυξη έργου

pdfΕιδική συγγραφή υποχρεώσεων

pdfΈντυπο οικονομικής προσφοράς

pdfΠροϋπολογισμός μελέτης

pdfΤιμολόγιο προσφοράς

pdfΤιμολόγιο μελέτης