Πρόχειρος διαγωνισμός για την «προμήθεια τετρακοσίων (400) ξύλινων βιβλιοθηκών για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων της χώρας», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000€ πλέον Φ.Π.Α.

pdfΔιακήρυξη

Πρόσκληση στη συνεδρίαση της 4ης Μόνιμης Επιτροπής Διαγωνισμών σχετικά με το διαγωνισμό "20.000 καθίσματα πτυσσόμενα μεταλλικά τύπου Β"

pdfΠρόσκληση

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια χιλίων τριακοσίων (1.300) μεταλλικών θρανίων για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων της χώρας.

pdfΔιακήρυξη

pdfΣχέδια

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση τεσσάρων (4) μονάδων κυλικείου και μιας (1) υπάρχουσας μονάδας γραφείου (μετά την μετατροπή της σε κυλικείο) από σύστημα ελαφράς λυόμενης προκατασκευής για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων της Κεφαλονιάς

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων της Κεφαλονιάς που προέκυψαν από το σεισμό.