Η "Κτιριακές Υποδομές ΑΕ" μεταθέτει τη διενέργεια της δημοπρασίας του έργου "2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Μαγνησίας, Δήμου Δέλτα (πρώην Δήμου Εχέδωρου), Νομού Θεσσαλονίκης - Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις", η οποία είχε οριστεί να διεξαχθεί την Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου 30, για λόγους ανωτέρας βίας (μη ευχερής έκδοση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στο διαγωνισμό). Η νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους. 

pdfΜετάθεση διενέργειας δημοπρασίας

Η διενέργεια της δημοπρασίας του έργου: «2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Μαγνησίας, Δήμου Δέλτα (πρώην Δήμου Εχέδωρου), Νομού Θεσσαλονίκης-Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»,  θα διεξαχθεί την «Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015», στα γραφεία της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου, αριθ.30. 

pdfΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

pdfΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

pdfΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

pdfΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

pdfΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

pdfΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

pdfΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Η "Κτιριακές Υποδομές ΑΕ" αποφάσισε την αναβολή διενέργειας της δημοπρασίας του έργου "Ειδικό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Ζακύνθου - Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις", η οποία είχε οριστεί να διεξαχθεί την Τρίτη 7 Ιουλίου 2015, στα γραφεία της εταιρίας, Φαβιέρου 30, για λόγους ανωτέρας βίας (μη ευχερής έκδοση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στο διαγωνισμό).

pdfΑνάκληση διαγωνισμού