Ένας χρόνος “Κτιριακές Υποδομές ΑΕ”

Παγκόσμια διάκριση, υλοποιημένα έργα και προγραμματισμός σε εξέλιξη

Ηρακλής Δρούλιας: “Εγκαινιάζουμε αποφασιστικά μια νέα εποχή στον τομέα των υποδομών”.

TOP