Ένταξη του 2ου Γενικού Λυκείου Ασπροπύργου στον προγραμματισμό έργων της ΚΤΥΠ ΑΕ

TOP