Διεθνές συνέδριο ΟΟΣΑ και ΚΤΥΠ ΑΕ για τις σχολικές υποδομές

Πιστή στο όραμά της για πρωτοπόρα και καινοτόμα δημόσια σχολικά κτίρια, η εταιρεία Κτιριακές Υποδομές ΑΕ [ΚτΥπ] συνδιοργανώνει με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης [ΟΟΣΑ] διεθνές συνέδριο 9-11 Σετπτε,βρίου 2015 με θέμα τον τρόπο σχεδιασμού εκπαιδευτικών υποδομών για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

TOP