Διοικητική παράδοση του σχολικού συγκροτήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Αγ. Παρασκευής, δυναμικότητας 750 μαθητών

TOP