Επίλυση προβλημάτων σχολικής στέγης και αξιοποίηση δημοτικών χώρων από την ΚΤΥΠ ΑΕ, στον Δήμο Ιεράπετρας

TOP