Η «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» ολοκλήρωσε την πεζογέφυρα που ενώνει τα χειρουργεία του νοσοκομείου «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» με την νέα πτέρυγα των 50 ΜΕΘ

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου εδώ

 

   

   

TOP