Η «Κτ.Υπ. Α.Ε.» στο πλευρό των σεισμοπλήκτων της Λέσβου. Πρώτος απολογισμός.

TOP