Με νέα και αναβαθμισμένα σχολεία της ΚτΥπ ΑΕ ξεκινά η σχολική χρονιά 2015-2016

Ικανοποιούνται ανάγκες για 5.000 μαθητές

Με νέα κτίρια, καινούργιες αίθουσες και αθλητικές εγκαταστάσεις καθώς και με έργα αναβάθμισης σε υφιστάμενα σχολεία από την εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» [ΚτΥπ ΑΕ, πρώην ΟΣΚ] ξεκινά η νέα σχολική χρονιά. Τα έργα που ολοκληρώθηκαν εντός του 2015 και έχουν παραδοθεί σε χρήση για τη σχολική χρονιά 2015-2016 στοχεύουν στην κάλυψη σημαντικών αναγκών ενώ αφορούν σε 4.975 μαθητές.

TOP