Με περισσότερα σχολεία, νοσοκομεία και δικαστήρια κλείνει το 2015

Την ετήσια έκθεση δραστηριότητας για το 2015 έδωσε στη δημοσιότητα ο ενιαίος κατασκευαστικός φορέας του δημοσίου «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» [ΚτΥπ ΑΕ] η οποία επιδεικνύει ότι και κατά το δεύτερο έτος λειτουργίας της η εταιρεία προσέφερε σημαντικό έργο με τους ευνοϊκότερους οικονομικούς όρους για το δημόσιο.

TOP