Οριστική λύση για το 24ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών

Οριστική λύση για το 24ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών

 

Επισυνάπτονται φωτογραφίες από τον νέο χώρο όπου θα στεγαστεί το Νηπιαγωγείο, καθώς κι από πρόσφατη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΚΤΥΠ ΑΕ μεταξύ της Διοίκησης και εκπροσώπων του Δήμου Αχαρνών και της τοπικής εκπαιδευτικής κοινότητας.

 

  

 

  

 

TOP