Πανελλαδική καμπάνια καθαρισμού και εθελοντισμού Let’s do it Greece

Η εταιρεία ΚτΥπ ΑΕ ανήκει στους υποστηρικτές της πανελλαδικής καμπάνιας καθαρισμού και εθελοντισμού Let’s Do it Greece και καλεί όλους όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο κοινό όραμα για μια καθαρή Ελλάδα την Κυριακή 6 Απριλίου 2014.

TOP