Παράδοση νέου συγκροτήματος WC στο Γυμνάσιο Δραβήσκου από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΚΤΥΠ ΑΕ, Γιάννη Χαρωνίτη

TOP