Προώθηση νέου Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου Κρήτης από την ΚΤΥΠ ΑΕ – Συνεργασία ΚΤΥΠ ΑΕ και Δήμου Ηρακλείου για την υλοποίηση έργων σχολικής στέγης

TOP