Στην εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» προσχωρεί και η «Θέμις Κατασκευαστική ΑΕ»

Η τελευταία πράξη για τη δημιουργία του ενιαίου κατασκευαστικού φορέα δημοσίων κτιρίων.

Με την προσχώρηση και της «Θέμις Κατασκευαστική ΑΕ»* ολοκληρώνεται η συγχώνευση όλων των δημόσιων κατασκευαστικών εταιρειών στον ενιαίο φορέα «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» [ΚτΥπ ΑΕ]. Έτσι, από την 1η Αυγούστου 2015 η ΚτΥπ ΑΕ είναι πλέον ο μοναδικός κρατικός κατασκευαστικός οργανισμός αρμόδιος για την κατασκευή και τον εξοπλισμό των σχολείων, των νοσοκομείων, των δικαστηρίων και σωφρονιστικών καταστημάτων της χώρας αλλά και οποιουδήποτε άλλου δημόσιου κτιρίου ανακύψει ανάγκη.

TOP