Στη γραμμή εκκίνησης για τη νέα πτέρυγα του ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη

Στις 06.08.2014 η υπογραφή της σύμβασης έργου από την εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ και την INSO SpA

Την Τετάρτη 6 Αυγούστου 2014 θα υπογραφεί η σύμβαση του έργου για την υλοποίηση της νέας πτέρυγας χειρουργείων του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ και της αναδόχου εταιρείας INSO SpA. Το έργο έχει προϋπολογισμό 26.005.380,00€ και θα συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013»).

TOP