Σχέδιο οριστικής επίλυσης του προβλήματος σχολικής στέγης. Τέλος στις προκάτ αίθουσες. Δήλωση Προέδρου “Κτ.Υπ. Α.Ε.” κας Ιωάννας Κοντούλη

TOP