Υπογραφή οκτώ νέων συμβάσεων – Έργα αξίας 197 εκατ. ευρώ σε φάση κατασκευής – Δημοπρατούνται έργα αξίας, περίπου 35 εκατ. ευρώ

TOP