Υπογραφή σύμβασης για τον καθαρισμό ακινήτων που προορίζονται για σχολεία

TOP