2.700 μαθητές σε νέα σχολικά κτίρια τη νέα σχολική χρονιά

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2.700 περίπου μαθητές θα βρεθούν σε νεα σχολικά κτίρια, ενώ άλλοι 300 μαθητές θα χρησιμοποιήσουν τα αναβαθμισμένα τους κτίρια, μετά από την ολοκλήρωση 17 έργων της “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.”.

TOP