Ανέγερση 6 Νηπιαγωγείων στην ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης -ΕΤΠΑ»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού της Εκπαίδευσης και της Δια βίου μάθησης στην Αττική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: κωδικός 1123

ΠΡΑΞΗ: «Ανέγερση 6 Νηπιαγωγείων στην ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών»

 

Το έργο που ανατέθηκε στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττικής 2014-2020” με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 2.225.000,00 € αποτελείται από 4 υποέργα:

  • Το υποέργο 1 «11ο & 14ο Νηπιαγωγεία Περιστερίου» βρίσκεται στο Ο.Τ. 1195 του Δήμου Περιστερίου και αφορά στην κατασκευή ενός νέου κτιρίου. Το συνολικό εμβαδό δόμησης είναι 973,98μ2 εντός οικοπέδου επιφανείας 6.510,21μ2. Περιλαμβάνει 4 αίθουσες διδασκαλίας, κουζίνα, πολυδύναμο χώρο, 2 χώρους ύπνου, γραφεία και λοιπούς βοηθητικούς χώρους.
  • Το υποέργο 2 «10ο & 21ο Νηπιαγωγεία Περιστερίου» βρίσκεται επί των οδών Αππιανού και Φιλικών του Δήμου Περιστερίου και αφορά στην κατασκευή ενός νέου ισόγειου κτίσματος με το σύστημα της προκατασκευής. Το συνολικό εμβαδό δόμησης είναι 291,63μ2 εντός οικοπέδου επιφανείας 1.952,79μ2. Περιλαμβάνει 2 αίθουσες διδασκαλίας, κουζίνα, τραπεζαρία.
  • Το υποέργο 3 «31ο Νηπιαγωγείο Περιστερίου» βρίσκεται στο Ο.Τ. 212 του Δήμου Περιστερίου και αφορά στην κατασκευή ενός νέου ισόγειου κτίσματος με το σύστημα της προκατασκευής. Το συνολικό εμβαδό δόμησης είναι 238,35μ2 εντός οικοπέδου επιφανείας 614,33μ2. Περιλαμβάνει 2 αίθουσες διδασκαλίας, κουζίνα, γραφεία και λοιπούς βοηθητικούς χώρους.
  • Το υποέργο 4 «17ο Νηπιαγωγείο Αιγάλεω» βρίσκεται στο Ο.Τ. 539Β του Δήμου Αιγάλεω και αφορά στην κατασκευή ενός νέου ισόγειου κτίσματος με το σύστημα της προκατασκευής. Το συνολικό εμβαδό δόμησης είναι 336,35μ2 εντός οικοπέδου επιφανείας 760,45μ2. Περιλαμβάνει 2 αίθουσες διδασκαλίας, κουζίνα, τραπεζαρία, χώρο ανάπαυσης, γραφεία και λοιπούς βοηθητικούς χώρους.
TOP