Ανέγερση 6 Νηπιαγωγείων στην Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5000730

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2007 – 2013 & ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020

Προϋπολογισμός: 2.225.000,00 €

Ημερομηνία ένταξης: 22/09/2016

Πράξη: «Ανέγερση 6 Νηπιαγωγείων στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το έργο αφορά στην ανέγερση των:

  • 11ο & 14ο Νηπιαγωγεία Περιστερίου: Το έργο βρίσκεται στο Ο.Τ. 1195 του Δήμου Περιστερίου.
  • 10ο & 21ο Νηπιαγωγεία Περιστερίου: Το έργο βρίσκεται επί των οδών Αππιανού και Φιλικών του Δήμου Περιστερίου.
  • 31ο Νηπιαγωγείο Περιστερίου:  Το έργο βρίσκεται στο Ο.Τ. 212 του Δήμου Περιστερίου.
  • 17ο Νηπιαγωγείο Αιγάλεω: Το έργο βρίσκεται στο Ο.Τ. 539Β του Δήμου Αιγάλεω.
TOP