Γενικό Κατάστημα Κράτησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Το Γενικό Κατάστημα Κράτησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στον Νικηφόρο Δράμας κατασκευάστηκε σε οικόπεδο 100 περίπου στρεμμάτων και αφορά την κατασκευή διώροφων κτιρίων, συνολικής επιφάνειας 16.900 τ.μ., με υπόγειους χώρους περίπου 2.750 τ.μ. και την διαμόρφωση του Περιβάλλοντα Χώρου.

Ειδικότερα περιλαμβάνονται:
• Η κυρίως φυλακή που αποτελείται από πέντε όμοια “module” δύο ορόφων, με υπόγειους μηχανοδιαδρόμους, δώματα και με ξεχωριστούς χώρους προαυλισμού, επιφάνειας 11.827,50m2
• Το κτίριο διοίκησης με υπόγειους χώρους (μαγειρεία, λεβητοστάσιο, αποθήκες), και δύο ορόφους γραφείων, επιφάνειας 3.116,30m2.
• Το κτίριο της Βιβλιοθήκης επιφάνειας 398,50m2
• Το κτίριο της Εκκλησίας επιφάνειας 129,30m2
• Το κτίριο της Εξωτερικής Φρουράς και το εξωτερικό Θυρωρείο επιφάνειας 530,00m2
• Τα περιμετρικά τοιχία περίφραξης, 12 σκοπιές, ο μεταλλικός επιβραδυντήρας και η διαμόρφωση των «νεκρών ζωνών», τα οποία όλα μαζί οριοθετούν έκταση συνολικής επιφάνειας 16.550m2
• Ο εξωτερικός περιβάλλων χώρος και ο διαμορφωμένος χώρος στάθμευσης

Επιπλέον, καλύφθηκε η ανάγκη κατασκευής του οδικού δικτύου που συνδέει το Κατάστημα Κράτησης με τον εθνικό δρόμο Δράμας – Ξάνθης, η υδροδότηση του καταστήματος από δύο γεωτρήσεις του Δήμου Παρανεστίου, καθώς και του αγωγού διάθεσης ομβρίων.

TOP