Γενικό Λύκειο Λεχαινών

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ » (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών, υποδομών υγείας και εκπαίδευσης – ΕΤΠΑ»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:. Βελτίωση της ποιότητας σε τυπική εκπαίδευση

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της ποιότητας σε τυπική εκπαίδευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 2947

ΠΡΑΞΗ: «Γενικό Λύκειο Λεχαινών»

 

Το έργο ανατέθηκε στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 3.100.000,00 € και 2.325.000,00 € όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Το έργο κατασκευάζεται από την εταιρεία «ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με συμβατικό τίμημα 2.325.000,00 € συμπερ. ΦΠΑ.

Το διδακτήριο του 9/θέσιου ΓΕΛ Λεχαινών που θα ανεγερθεί σε οικόπεδο επιφανείας 4.284,92μ. θα αποτελείται από 1 κτίριο με τα κλιμακοστάσια και το κεντρικό τμήμα εισόδου του σχολείου, με τα προστεγάσματα των εισόδων τους και τη δυνατότητα πρόσβασης του από τον αύλειο χώρο προς τις εισόδους.
Το έργο θα αποτελείται από ισόγειο και ένα όροφο και θα περιλαμβάνει χώρο εισόδου, Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, 4 αίθουσες διδασκαλίας, γραφείο Καθηγητών, γραφείο Διευθυντή με γραμματεία, αρχείο, βιβλιοθήκη, κυλικείο, χώρους υγιεινής μαθητών και καθηγητών, λεβητοστάσιο, δεξαμενή καυσίμων, αποθήκη σχολικών βιβλίων, ανελκυστήρα και μηχανοστάσιο ανελκυστήρα. Κλιμακοστάσια: αίθουσα φυσικών επιστημών, γραφείο πληροφορικής, γραφείο συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, χώρους εκτόνωσης και υγιεινής κλπ.

TOP