Γενικό Λύκειο Λεχαινών

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5033603

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Πρόγραμμα: Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020

Προϋπολογισμός: 2.325.000,00 €

Ημερομηνία ένταξης: 03/12/2018

Πράξη: «Γενικό Λύκειο Λεχαινών»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το διδακτήριο του 9/θέσιου ΓΕ.Λ. Λεχαινών αποτελείται από ένα κτίριο με τα κλιμακοστάσια και το κεντρικό τμήμα εισόδου του σχολείου, με τα προστεγάσματα των εισόδων τους και τη δυνατότητα πρόσβασης τους από τον αύλειο χώρο της εισόδου.

TOP