Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5001406

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2007-2013 & 2014-2020

Πρόγραμμα: Ιόνια Νησιά  2014 -2020

Προϋπολογισμός: 18.279.850,11 €

Ημερομηνία ένταξης: 14/11/2016

Πράξη: «Μελέτη, Κατασκευή Οικοδομικών – Η/Μ Εργασιών και Προμήθεια – Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το έργο είναι χαρακτηρισμένο ως phasing. Η πράξη αφορά στην ανέγερση του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας, σε οικόπεδο που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της πόλης. Η συνολική δυναμικότητα του νοσοκομείου είναι 123 κλίνες και η συνολική επιφάνεια των κλειστών χώρων, όπως προκύπτει από το διάγραμμα κάλυψης, είναι 16.105,87μ2.

TOP