Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης "ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ"

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5001276

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ  2007-2013 & 2014-2020

Πρόγραμμα: Βόρειο Αιγαίο 2014-2020

Προϋπολογισμός: 7.586.751,98 €

Ημερομηνία ένταξης: 27/06/2016

Πράξη: «Αναδιαρρυθμίσεις – Επεκτάσεις και Προμήθεια – Εγκατάσταση Ιατρικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το έργο είναι χαρακτηρισμένο ως phasing. Το Φυσικό Αντικείμενο της Β΄ Φάσης αποτελεί:

  • την ανακαίνιση, με πλήρη ανακατασκευή, των αρχιτεκτονικών και Η/Μ εργασιών των υφιστάμενων 2 (παλαιών) κτιρίων ΚΠ ΚΑΙ ΚΝ, επιφάνειας 2.230 τ.μ. και 6.048 τ.μ. αντίστοιχα.
  • την κατασκευή διαδρόμου σύνδεσης των παλαιών κτιρίων με τα νέα
  • την προμήθεια και εγκατάσταση Ιατρικού Εξοπλισμού, που αφορά στα παλιά κτίρια και την προμήθεια Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού
  • την κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού
  • την διαμόρφωση του υπολειπόμενου περιβάλλοντος χώρου.
TOP