Γενικό Νοσοκομείο Πατρών "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ"

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5001877

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2007-2013 & 2014-2020

Πρόγραμμα:  Δυτική Ελλάδα 2014 -2020

Προϋπολογισμός: 7.548.962,89 €

Ημερομηνία ένταξης: 01/09/2016

Πράξη: «Αναβάθμιση Κεντρικού Κτιρίου Γενικού Νοσοκομείου Πατρών “Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ” και Προμήθεια – Εγκατάσταση Ιατρικού, Ξενοδοχειακού και Λοιπού Εξοπλισμού»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το έργο είναι χαρακτηρισμένο ως phasing. Η πράξη αφορά την αναβάθμιση του πολυώροφου τμήματος του Κεντρικού Κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και επτά ορόφους και στην Προμήθεια – Εγκατάσταση Ιατρικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού, μετά τη στατική του αποκατάσταση που έγινε λόγω των βλαβών που υπέστη το κτίριο από το σεισμό της 8ης Ιουνίου του 2008.

Η Β’ φάση της πράξης αφορά:

  • σε οικοδομικές και Η/Μ εργασίες.
  • την Προμήθεια- Εγκατάσταση Ιατρικού Εξοπλισμού, Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού και Εξοπλισμού Ειδικών Εγκαταστάσεων του πολυώροφου τμήματος του Κεντρικού Κτιρίου, του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», ως κάτωθι:

 

Ιατρικός Εξοπλισμός: Περιλαμβάνει την προμήθεια, την κατασκευή των απαραίτητων υποδομών και την εγκατάσταση σε πλήρη και κανονική λειτουργία του ιατρικού εξοπλισμού, στις διάφορες κλινικές και τιμήματα του νοσοκομείου.

 

Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός: Περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση του ξενοδοχειακού εξοπλισμού στις διάφορες κλινικές και τμήματα του νοσοκομείου.

 

Εξοπλισμός Ειδικών Εγκαταστάσεων: Περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού Μαγειρείων, Πλυντηρίων, Ψυκτικών Θαλάμων και Office  Φαγητού, την διαμόρφωση χώρων στο υπόγειο και στους ορόφους των κτιρίων και την εγκατάσταση σε πλήρη και κανονική λειτουργία του εξοπλισμού.

 

TOP