Γυμνάσιο Ερυθρών

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5174870

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020

Προϋπολογισμός: 1.239.000,00 €

Ημερομηνία ένταξης: 26/07/2022

Πράξη: «Κτιριακό Συγκρότημα Γυμνασίου Ερυθρών της Δ.Ε. Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, Ανακατασκευή για αποκατάσταση και επαναλειτουργία του υφισταμένου κτιρίου». 

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το έργο αφορά στην ανακατασκευή, αποκατάσταση και επαναλειτουργία  του  υφιστάμενου  κτιρίου  στο  κτιριακό  συγκρότημα  του Γυμνασίου Ερυθρών της Δ.Ε. Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, που στεγάζεται σε 2 κτίρια. Το οικόπεδο, όπου βρίσκεται το κτίριο είναι εμβαδού 47.540,90 τ.μ, εκτός σχεδίου δόμησης, έχει σχήμα τραπεζίου και πρόσωπο στην Εθνικής Αντιστάσεως. Το  κτίριο εκτός  της  προσθήκης  εξωτερικού  ανελκυστήρα  ΑΜΕΑ  και κλιμακοστασίου – διαδρόμου παραμένει κτιριολογικά ως έχει με την εφαρμογή των  χρήσεων που προϋπήρχαν. Το έργο περιλαμβάνει επεμβάσεις στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου 1 και Η/Μ εγκαταστάσεις, ενώ στο κτίριο και τον περιβάλλοντα χώρο επίσης λαμβάνονται μέτρα για την κυκλοφορία και την απρόσκοπτη κίνηση των ΑΜΕΑ.

TOP