Γυμνάσιο - Λύκειο Ληξουρίου Κεφαλονιάς

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5013509

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Πρόγραμμα: Ιόνια Νησιά  2014 – 2020

Προϋπολογισμός: 1.295.121,22 €

Ημερομηνία ένταξης: 15/03/2018

Πράξη: «Αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς – Ενίσχυση Γυμνασίου & Λυκείου Ληξουρίου Κεφαλονιάς»   

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το συγκρότημα του Γυμνασίου – Λυκείου Ληξουρίου Κεφαλονιάς βρίσκεται επί των οδών Στυλ. Τυπάλδου, Πετρίτση και Καματή  στο Ληξούρι και αποτελείται από 12 στατικώς ανεξάρτητα κτίρια, ισόγεια και διώροφα, ενώ κάποια από αυτά περιλαμβάνουν και υπόγειο. Η ανέγερση των πρώτων κτιρίων χρονολογείται από τη δεκαετία του 1950 και το συγκρότημα ολοκληρώθηκε με μεταγενέστερές προσθήκες, με τις πιο πρόσφατες να χρονολογούνται το 1994 (πτέρυγα κτιρίων 7,8), το 2003 και το 2006 (προσθήκη κλιμακοστασίου και κτίριο 11α). Η ενίσχυση του Φ.Ο. και η αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς, αφορά και τα δώδεκα στατικώς ανεξάρτητα κτίρια.

TOP