Γυμνάσιο - Λύκειο Ληξουρίου Κεφαλονιάς

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ε.Π. ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας» – ΕΤΠΑ»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της πρόσβασης σε υποδομές εκπαίδευσης

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της πρόσβασης σε υποδομές εκπαίδευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: κωδικός 2276

ΠΡΑΞΗ: «Αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς – ενίσχυση Γυμνασίου & Λυκείου Ληξουρίου Κεφαλονιάς»

 

Το έργο ανατέθηκε στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 2.282.000,00 € και 1.295.121,22 € όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Το έργο εκτελείται από την εταιρεία «ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ» με συμβατικό τίμημα 1.295.121,22 € συμπερ. ΦΠΑ.

Το συγκρότημα του Γυμνασίου -Λυκείου Ληξουρίου Κεφαλονιάς βρίσκεται επί των οδών Στυλ. Τυπάλδου, Πετρίτση και Καματή, στο Ληξούρι και αποτελείται από 12 στατικώς ανεξάρτητα κτίρια, ισόγεια και διώροφα, ενώ κάποια από αυτά περιλαμβάνουν και υπόγειο. Η ανέγερση των πρώτων κτιρίων χρονολογείται τη δεκαετία του 1950 και το συγκρότημα ολοκληρώθηκε με μεταγενέστερες προσθήκες, με τις πιο πρόσφατες να χρονολογούνται το 1994 (πτέρυγα κτιρίων 7,8), το 2003 και το 2006 (προσθήκη κλιμακοστασίου και κτίριο 11α. Η ενίσχυση του Φ.Ο. και η αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς αφορά και τα δώδεκα στατικώς ανεξάρτητα κτίρια.

TOP