Δημοτικό Σχολείο Νέας Μανωλάδας

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ανάπτυξη – Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση Κοινωνικών Υποδομών, Υποδομών Υγείας και Εκπαίδευσης – ΕΤΠΑ»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ανάπτυξη – Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση Κοινωνικών Υποδομών, Υποδομών Υγείας και Εκπαίδευσης

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της ποιότητας στην τυπική εκπαίδευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: κωδικός 2947

ΠΡΑΞΗ: «Δημοτικό Σχολείο Ν. Μανωλάδας – οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

 

Το έργο ανατέθηκε στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 3.100.000,00 € και 1.643.000,00 € όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Το έργο κατασκευάζεται από την εταιρεία «AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.- ΑΓΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με συμβατικό τίμημα 1.643.000,00€ συμπερ. ΦΠΑ.

Το Δημοτικό Σχολείο Νέας Μανωλάδας θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο επιφάνειας 3.103,06 τ.μ. που βρίσκεται στο Ο.Τ13, επί των οδών Αγ. Γεωργίου, Αγ. Νικολάου, Σταδίου και Κωνσταντινουπόλεως, στο Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης. Πρόκειται για 6/θέσιο Δημοτικό σχολείο. Η συνολική επιφάνεια κάλυψης του διδακτηρίου είναι 1.171,00 τ.μ. Η συνολική επιφάνεια δόμησης του διδακτηρίου είναι 1.701,26 τ.μ.. και περιλαμβάνει 6 αίθουσες διδασκαλίας.

TOP