Δημοτικό Σχολείο Νευροκοπίου

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5000849

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014-  2020

Πρόγραμμα: Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014 – 2020

Προϋπολογισμός: 1.979.100,02 €

Ημερομηνία ένταξης: 21 /09/2016

Πράξη:  «Δημοτικό Σχολείο Νευροκοπίου»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το έργο αφορά την κατασκευή νέου κτηρίου Δημοτικού Σχολείου Κάτω Νευροκοπίου. Θα αποτελείται από δύο υπέργειους ορόφους και έναν υπόγειο.  Το κτήριο θα διαθέτει φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ενέργειας για την εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας. Επιπλέον, θα γίνει διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

TOP