Δημοτικό Σχολείο Νευροκοπίου

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Υποδομές Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού και    ενίσχυσης Κοινωνικής Συνοχής του ΕΠ Ανατολική Μακεδονία και Θράκη – ΕΤΠΑ»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση / αναβάθμιση υποδομών εκπαίδευσης.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση / αναβάθμιση υποδομών εκπαίδευσης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: κωδικός 1115

ΠΡΑΞΗ: «Δημοτικό Σχολείο Νευροκοπίου»

 

Το έργο ανατέθηκε στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ και εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 4.398.000,00 € και εκτελείται από την εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΕΝΤΩΡ ΑΕ» με συμβατικό τίμημα 1.979.100,02 € συμπερ. ΦΠΑ.

Το έργο αφορά την κατασκευή νέου κτηρίου Δημοτικού Σχολείου Κάτω Νευροκοπίου. Θα αποτελείται από δύο υπέργειους ορόφους και έναν υπόγειο.

Στο ισόγειο θα υπάρχουν, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αίθουσες ξένων γλωσσών και αισθητικής αγωγής, βιβλιοθήκη, κουζίνα, με τραπεζαρία, γραφεία καθηγητών και συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, κυλικείο , W.C..

Στον όροφο του κτηρίου θα υπάρχουν, 12 αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα πληροφορικής και εργαστήριο φυσικών επιστημών. Στον υπόγειο χώρο θα υπάρχουν, θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων, αποθηκευτικοί χώροι και χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Το κτήριο θα διαθέτει φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας. Επίσης θα γίνει διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

TOP