Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Καπανδριτίου

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5045715

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020

Προϋπολογισμός: 3.620.932,69 €

Ημερομηνία ένταξης: 21/01/2020

Πράξη: «Δημοτικό Σχολείο & 2/θέσιο Νηπιαγωγείο Καπανδριτίου Δήμου Ωρωπού – Οικοδομικές Εργασίες & Η/Μ Εγκαταστάσεις»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το έργο αφορά στην υλοποίηση κατασκευαστικών εργασιών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο 2θέσιο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο Καπανδριτίου του Δήμου Ωρωπού. Το οικόπεδο στο οποίο θα υλοποιηθεί το έργο βρίσκεται επί της Eπαρχιακής Oδού 32, στη θέση «Γκούρι – Μιλιάτζι» Καπανδριτίου.

TOP