Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Καπανδριτίου

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης -ΕΤΠΑ»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού της Εκπαίδευσης και της Δια βίου μάθησης στην Αττική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: κωδικός 1123

ΠΡΑΞΗ: «Δημοτικό Σχολείο & 2/θέσιο Νηπιαγωγείο Καπανδριτίου Δήμου Ωρωπού – Οικοδομικές Εργασίες & Η/Μ Εγκαταστάσεις»

 

Το έργο ανατέθηκε στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 7.100.000,00 €.

Το έργο εκτελείται από την εταιρεία «ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με συμβατικό τίμημα 3.620.932,69 € συμπερ. ΦΠΑ.
Το οικόπεδο, στο οποίο υλοποιείται το έργο βρίσκεται επί της επαρχιακής οδού υπ΄ αριθμ. 32 στη θέση «Γκούρι – Μιλιάτζι» Καπανδριτίου, του Δήμου Ωρωπού, περιφέρειας Αττικής.
Το Νηπιαγωγείο στο Ισόγειο περιλαμβάνει 2 αίθουσες διδασκαλίας, κουζίνα – τραπεζαρία, χώρο ύπνου, χώρους υγιεινής νηπίων, νηπιαγωγών και ΑΜΕΑ, γενική αποθήκη υλικού, γραφείο νηπιαγωγών και πολυδύναμο χώρο.
Το 12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο στο Ισόγειο περιλαμβάνει 6 αίθουσες διδασκαλίας, χώρο φύλακα, γραφεία δασκάλων, χώρους υγιεινής, κυλικείο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, σκηνή, αποδυτήρια, γενικό αρχείο και αποθήκες, 2 μικρά γραφεία και χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων. Ο Α’ Όροφος του Δημοτικού σχολείου περιλαμβάνει 6 αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήριο πληροφορικής, εργαστήριο φυσικών επιστημών, χώρους υγιεινής μαθητών και ενηλίκων, εργαστήριο ξένων γλωσσών, εργαστήριο αισθητικής αγωγής, κουζίνα με αποθήκη, τραπεζαρία, γραφείο Διευθυντή- γραμματεία – αρχείο, αποθήκη, ιατρείο, γραφείο Συλλόγου Γονέων και Μαθητικών Κοινοτήτων, βιβλιοθήκη και χώρο καθαρισμού.
Τόσο στο κτίριο του Δημοτικού όσο και του Νηπιαγωγείου δημιουργήθηκαν διευρυμένοι εσωτερικοί χώροι που μπορούν να λειτουργήσουν σαν χώροι διαλείμματος των μαθητών.
Ο Περιβάλλον χώρος των δύο σχολείων διαχωρίζεται με περίφραξη, έτσι ώστε τα δύο σχολεία να λειτουργούν ανεξάρτητα. Επίσης προβλέπονται και χώροι στάθμευσης και εξασφαλίζεται η πρόσβαση ατόμων ΑΜΕΑ.
Ο κυρίως αύλειος χώρος του Νηπιαγωγείου διαμορφώνεται Νοτιοδυτικά και περιλαμβάνει ζώνη πρασίνου και χώρο παιχνιδιών. Ο κυρίως αύλειος χώρος του Δημοτικού διαμορφώνεται Νότια και περιλαμβάνει χώρους πρασίνου και καθιστικών, γήπεδο μπάσκετ – βόλεϋ, με διαμορφωμένες κερκίδες.

TOP