Διατηρητέα κτίρια του Δήμου Χάλκης, «Ρολόι» και «Σαρέντζι»

Φτάνοντας κανείς στο νησί της Χάλκης ξεχωρίζει το κτίσμα του «Ρολογιού», ενώ λίγο πιο χαμηλά και στο ίδιο οικόπεδο βρίσκεται το θολωτό κτίσμα «Σαρέντζι». Σύμφωνα με απόφαση του 1949, το κτίσμα «Σαρέντζι» χαρακτηρίζεται ως διατηρητέο μνημείο και αναφέρεται ως «θολοσκέπαστη δεξαμενή ύδατος». Το «Σαρέντζι» είναι ένα λιθόκτιστο κυλινδρικό κτίσμα με θολωτή επικάλυψη, όπου το μεγαλύτερο τμήμα της κυλινδρικής του επιφάνειας είναι κάτω από την σημερινή επιφάνεια του εδάφους. Το «Ρολόι» είναι ένα υψιτενές λιθόκτιστο κτίσμα ύψους 21,65 μ, το οποίο είναι ορατό από όλα τα σημεία του οικισμού.

 

Στόχος του έργου ήταν η επισκευή, ενίσχυση και αποκατάσταση των δυο διατηρητέων κτιρίων με σκοπό την ανάδειξη της ιστορίας και της φυσιογνωμίας του νησιού. Ιδιαίτερα για το κτίσμα «Σαρέντζι» να αποτελεί ένα επισκέψιμο μνημείο, που ως μικρός εκθεσιακός χώρος να μπορεί να αξιοποιηθεί από το Δήμο Χάλκης.

 

Όσον αφορά στο κτίσμα του «Ρολογιού» πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες:
• Ενίσχυση των λιθοδομών με ενέματα
• Περίδεση και περίσφιξη του κτιρίου με την τοποθέτηση εξωτερικών ράβδων
• Επισκευή και συντήρηση των ξύλινων στοιχείων της σκάλας
• Συντήρηση μεταλλικών δοκών
• Κλείσιμο ανοιγμάτων με ανοξείδωτο πλέγμα
• Τοποθέτηση πλαστικών ακίδων απώθησης περιστεριών
• Αντικατάσταση του μηχανισμού του ρολογιού
• Αντικατάσταση των ξύλινων ταμπλαδωτών θυρών
• Επίχριση του τσιμεντένιου διακοσμητικού πλαισίου της πόρτας του Α’ ορόφου
• Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και φωτισμός

 

Όσον αφορά στο κτίσμα «Σαρέντζι» πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες:
• Διαμόρφωση εισόδου
• Επανακατασκευή παταριού
• Επισκευή τοιχοποιϊών και θόλου
• Δάπεδο
• Επικάλυψη ανοίγματος κορυφής θόλου
• Χρωματισμοί
• Περιβάλλων χώρος
• Η/Μ εγκαταστάσεις (εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου)

Δείτε το βίντεο

TOP