Δικαστικό Μέγαρο Χίου

Το νέο Δικαστικό Μέγαρο Χίου ανεγείρεται σε οικόπεδο εμβαδού 5.657,00τ.μ που παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Άμυνας στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. με σκοπό την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών όλων των Δικαστικών Υπηρεσιών της Χίου.

Το έργο ανατέθηκε στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και αφορά στην αποπεράτωση των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών καθώς και την διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του νέου Δικαστικού Μεγάρου της Χίου.

Το κτίριο θα αποτελείται από υπόγειο επιφάνειας 2.064,85τ.μ, ισόγειο και δύο υπέρ το ισόγειο ορόφους συνολικής επιφάνειας κλειστών χώρων 4.887,94τ.μ. Προβλέπονται 4 αίθουσες ακροατηρίων δικαστηρίου, χώροι αναμονής κοινού, χώροι υγιεινής κοινού, χώροι συνάντησης δικηγόρων – κοινού, δωμάτια αναμονής μαρτύρων, ειδικοί χώροι κράτησης κρατουμένων, άνετοι γραφειακοί χώροι για τους Δικαστικούς και Εισαγγελικούς λειτουργούς όπως και για τους Δικαστικούς υπαλλήλους. Επίσης, προβλέπονται χώροι αρχείων και χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Στον περιβάλλοντα χώρο προβλέπεται χώρος αναμονής – πλατείας και χώρος 62 θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων.

Οι υπηρεσίες που πρόκειται να στεγάσει το υπό ανέγερση Δικαστικό Μέγαρο είναι οι ακόλουθες: Μεταβατικό Εφετείο, Μεταβατικό Διοικητικό Πρωτοδικείο, Πρωτοδικείο, Εισαγγελία Πρωτοδικών, Ειρηνοδικείο, Υποθηκοφυλακείο, Δικαστήριο Ανηλίκων, Ελεγκτικό Συνέδριο.

TOP