Ειδικό Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων

Το έργο ανατέθηκε στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ” (ΕΣΠΑ 2014-2020) με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 6.440.000,00 € και 2.905.835,26 € όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Υλοποιήθηκε από την εταιρεία «ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με συμβατικό τίμημα 2.905.835,26 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Το έργο βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ 1205 του Δήμου Φυλής (Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων) και αφορά στην κατασκευή του Ειδικού Γυμνασίου Άνω Λιοσίων, με συνολικό εμβαδόν δόμησης 3.255,72 μ2, εντός οικοπέδου επιφανείας 4.687,66 μ2.

Το Ειδικό Γυμνάσιο αποτελεί πρότυπο διδακτήριο, καθώς διαθέτει σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον εγκαταστάσεις. Αποτελείται από δύο βιοκλιματικά κτήρια, το κυρίως σχολικό κτήριο και το κτήριο αθλητικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εσωτερική πισίνα και φυσικοθεραπευτήριο. Ειδικότερα, περιλαμβάνει συνολικά 9 αίθουσες διδασκαλίας, 1 αίθουσα εκτόνωσης – παιχνιδιού, 1 αίθουσα ησυχίας – ηρεμίας, 1 αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, 1 αίθουσα βιβλιοθήκης, 1 εργαστήριο φυσικών επιστημών, 1 εργαστήριο πληροφορικής, 3 εργαστήρια μουσικής – αισθητικής αγωγής – ξένων γλωσσών, 1 κλειστό κολυμβητήριο – γυμναστήριο και 7 ειδικά εργαστήρια.

TOP