Ειδικό Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5003201

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020

Προϋπολογισμός: 2.867.588,85 €

Ημερομηνία ένταξης: 17/01/2017

Πράξη: «Ειδικό Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων» 

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το έργο βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ 1205 του Δήμου Φυλής (Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων) και αφορά στην κατασκευή του Ειδικού Γυμνασίου Άνω Λιοσίων, με συνολικό εμβαδόν δόμησης 3.255,72 μ2 εντός οικοπέδου επιφανείας 4.687,66 μ2.

TOP