Ειδικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ζακύνθου

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ιόνια Νησιά» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 10 «Ενίσχυση Υποδομών Εκπαίδευσης, Υγείας και Πρόνοιας – ΕΤΠΑ»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ενίσχυση Υποδομών Εκπαίδευσης, Υγείας και Πρόνοιας

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της πρόσβασης σε υποδομές Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: κωδικός 1080

ΠΡΑΞΗ: «Ειδικό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Ζακύνθου – Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις»

Το 2016 το έργο εντάχθηκε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 2.784.000,00 € και 1.304.977,50 € όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Το έργο εκτελείται από την εταιρεία «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με συμβατικό τίμημα 1.304.977,50 € συμπερ. ΦΠΑ.

Το έργο βρίσκεται επί ανωνύμου κοινοτικής και δημοτικής οδού του Δήμου Ζακύνθου. Αφορά την προσθήκη νέων χώρων, στους οποίους θα στεγασθεί το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Ειδικό Νηπιαγωγείο Ζακύνθου και διαμορφώσεις στο ήδη υπάρχον κτίριο, στο οποίο συστεγάζεται και το ΕΕΕΚ Ζακύνθου. Το συνολικό εμβαδό δόμησης είναι 1,371.38 m², ενώ η κάλυψη ισογείου είναι 1,377.71 m², εντός οικοπέδου επιφάνειας 3,702.10 m². Περιλαμβάνει 10 αίθουσες διδασκαλίας, 1 πολυδύναμο χώρο, 1 αίθουσα γυμναστικής, 1 χώρο φαγητού, 1 αίθουσα εκτόνωσης, 4 εργαστήρια, βιβλιοθήκη και χώρο εσωτερικού αυλισμού.

TOP