Ειδικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ζακύνθου

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5000286

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Πρόγραμμα: Ιόνια Νησιά  2014 – 2020

Προϋπολογισμός: 1.304.977,50 €

Ημερομηνία ένταξης: 29 /01/2016

Πράξη:  «Ειδικό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Ζακύνθου – Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το έργο βρίσκεται επί ανωνύμου κοινοτικής και δημοτικής οδού του Δήμου Ζακύνθου. Αφορά την προσθήκη νέων χώρων στους οποίους θα στεγασθεί το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Ειδικό Νηπιαγωγείο Ζακύνθου και διαμορφώσεις στο ήδη υπάρχον κτίριο στο οποίο συστεγάζεται το ΕΕΕΕΚ Ζακύνθου. Το συνολικό εμβαδό δόμησης είναι 1.371,38m2 ενώ η κάλυψη ισογείου είναι 1.377,71m2 εντός οικοπέδου επιφάνειας 3.702,10m2.

TOP