Ειδικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Κορυδαλλού

Το έργο ανατέθηκε στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ και εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ” (ΕΣΠΑ 2014-2020) με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 2.407.110,00 € και 3.987.503,36 €, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα λόγω της προσθήκης Υποέργου.

Το έργο εκτελούνταν από την εταιρεία «ΕΛΕΡΓΟ Α.Ε.» με συμβατικό τίμημα 2.407.110,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Το έργο βρίσκεται επί των οδών Σταματοπούλου και Διογένους στην περιοχή Σχιστού του Δ. Κορυδαλλού και αφορά στην κατασκευή 2 νέων κτηρίων στα οποία θα στεγάζεται το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Κορυδαλλού. Το συνολικό εμβαδό δόμησης είναι 2.593,10 μ2 και η κάλυψη ισογείου είναι 1.359,7μ2, εντός οικοπέδου επιφανείας 15.812,96μ2. Περιλαμβάνει 11 αίθουσες διδασκαλίας, 1 ΑΠΧ, 1 βιβλιοθήκη, 1 αίθουσα φυσιοθεραπείας, 1 αθλητικών δραστηριοτήτων, 1 σωματογνωσίας, 1 χειροτεχνίας, 1 πηλού, γραφεία και λοιπούς βοηθητικούς χώρους.

TOP