Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πατρών

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5001008

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Πρόγραμμα:  Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020

Προϋπολογισμός: 2.619.900,00 € . Συμπεριλαμβάνεται μη επιλέξιμο ποσό 284.747,55 € που καλύπτεται από πιστώσεις του Δήμου.

Ημερομηνία ένταξης: 26/05/2016

Πράξη: «Ειδικό Δημοτικό Σχολείο στο φάσμα του αυτισμού στην Πάτρα – Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις» 

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το έργο βρίσκεται επί των οδών Αλ. Σβάιτσερ, Στροφάδων & ανώνυμης οδού στο Ο.Τ. 1577 του Δήμου Πατέρων. Αφορά στην κατασκευή ενός νέου κτιρίου στο οποίο θα στεγαστεί το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο στο φάσμα του αυτισμού. Το συνολικό εμβαδό δόμησης του κτιρίου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 661/2011 οικοδομική άδεια είναι 1673 τ.μ. , του υπογείου 934 τ.μ. και των ημ. χώρων 127 τ.μ.  Η συνολική επιφάνεια του κτιρίου είναι 2.734 τ.μ. Το συνολικό εμβαδό κάλυψης είναι 1.028 τ.μ. , εντός οικοπέδου επιφάνειας 2.174,50 τ.μ.

TOP