Κοργιαλένειο Σχολικό Κτίριο Αργοστολίου

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5013931

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Πρόγραμμα: Ιόνια Νησιά  2014 – 2020

Προϋπολογισμός: 2.261.200,00 €

Ημερομηνία ένταξης: 15/03/2018

Πράξη: «Αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς – Ενισχύσεις στο Κοργιαλένειο Σχολικό Κτίριο Αργοστολίου» 

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το σχολικό συγκρότημα του Κοργιαλένειου κτιρίου αποτελείται από τέσσερα κτίρια, δύο και τριών ορόφων, από οπλισμένο σκυρόδεμα. Σήμερα λόγω της σεισμικής καταπόνησης και των προβλημάτων στην κτιριακή υποδομή, το συγκρότημα δε χρησιμοποιείται. Μετά τις επισκευές και την ενίσχυση του, θα στεγάσει το Ειδικό και Εσπερινό Γυμνάσιο – Λύκειο Αργοστολίου και το ΕΚΦΕ. Πρόκειται να γίνουν στατικές ενισχύσεις στον φέροντα οργανισμό και επισκευές που προκλήθηκαν από την φθορά του χρόνου σε διάφορες θέσεις των κτιρίων, με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας και την περαιτέρω προστασία αυτών.

TOP